Mijn nieuwe stek

Het is, voor velen, een helse rit. Zelf ben ik ook actief in de evenementenbranche, of t.t.z. was ik actief, want in maart vielen, zomaar en eensklaps, alle opdrachten weg.

Gelukkig, voor ons allemaal, hebben we wel meer talenten. Het is soms wat zoeken, soms hebben we wat (of zelfs veel) hulp nodig, maar met de juiste instelling, moed en vooral durven, kunnen we echt wel iets anders, iets nieuw scheppen.
Voor mij is dat dan weer helemaal niet nieuw maar een voortzetting van mijn carrière als hypnotiseur of zoals ik mezelf liever noem, coach van de onbewuste geest.

Nu er meer tijd is, kan ik mezelf nog meer bekwamen en omdat de focus tijdelijk verschoven is naar virtuele ontmoetingen heb ik die tijd goed gebruikt om aangepaste technieken te bedenken zodat hypnose ook online succesvol is.

Begrijp me niet verkeerd, ik verkies een bezoek in mijn praktijk, maar dat kan helaas even niet. Bovendien kan een online sessie evengoed krachtig doorwerken.

En er zijn ook voordelen natuurlijk.
Je hoeft je niet te verplaatsen en blijft lekker binnen je eigen gekende omgeving.
Na de sessie blijf je dus gewoon waar je bent en kan je heerlijk nagenieten.

Een eerste afspraak is altijd zonder kosten en die kan je maken via het contactformulier.

Zit je ergens mee?
Neem dan nu contact met me op of maak gewoon meteen een afspraak.

Christian Titeca
Hypnotiseur en Coach van de Onbewuste geest

MindScaping

Tijdens de laatste maanden heb ik mogen ervaren dat hypnose ook online erg goed werkt.

Een techniek waar ik al meer dan twee jaar mee bezig ben, leent zich echter uitzonderlijk goed voor online gebruik. Ik heb het over mindscaping.

Mindscaping is een krachtige methode om diepe innerlijke veranderingen te induceren. De methode is ook geschikt om inhoudsvrij uitgevoerd te worden mocht de client dat willen.

De procedure is gericht op de volledige medewerking van het onbewuste en de resultaten zijn direct, diep en blijven op lange termijn doorwerken.

En het kan dus, net als de reguliere hypnose, voor vele zaken ingezet worden zoals:

● Ondersteuning van het immuunsysteem

● Motiveren en inspireren

● Deactiveren van negatieve emoties

● Overstappen van pessimisme naar optimisme

● Doorbreken van blokkeringen

● Het verleden loslaten

● Problemen oplossen en onbewuste inzichten verwerven

● Loskomen van depressie

● Oplossen van interpersoonlijke conflicten

● Het onthullen van de “echte” problemen

● Verhogen van creativiteit (schrijvers block als voorbeeld)

● Een betere toekomst creëren

● Nieuwe vaardigheden toevoegen

● Faciliteren van zelfbewustzijn

● Versterking van de effectiviteit van andere therapieën

● Sport performantie

● ● ●

deze lijst is zeker niet compleet en dus vraag je me best wat nog mogelijk is in jouw unieke situatie.

Een allereerste afspraak kun je maken via Afspraken – Online hypnosepraktijk (hypnode.pro) en dan kies je online sessies – intakegesprek. Dit eerste gesprek duurt tussen een kwartier tot maximaal een half uur.

Niet aarzelen, gewoon doen 🙂

Juist of onjuist ?

Je ontdekt altijd de juiste persoon,
op het juiste moment,
met de juiste boodschap.

De term ‘juiste’ is echter beperkt en past enkel binnen een relatieve werkelijkheid.
En een relatieve werkelijkheid komt voort uit een persoonlijke kijk op de wereld.
En een persoonlijke kijk is slechts het resultaat van generatie op generatie programmatie.

Wie ben jij dan echt?

Zelfkennis slaat zeer zeker niet op dat geprogrammeerde kleine zelf.
Zelfkennis slaat zelfs niet op een zelf, maar op het weten “Ik ben”.
Het is een volledig aanwezig zijn, hier en nu, en dus buiten de tijd.
En het geeft toegang tot alles, in tegenstelling tot het kleine zelf.

Waarom is deze informatie belangrijk?

Het werkelijke probleem is de totale identificatie
met geest en lichaam en bij extensie ‘de wereld’.

Als hypnotherapeut werk ik echter niet voor het lichaam en zelfs niet voor het dagdagelijkse denkende zelf dat nochtans de opdracht formuleert.
Dat dagdagelijkse denken is trouwens helemaal niet zelfstandig maar wordt aangestuurd vanuit diepere lagen. Weinigen (niemand?) bepalen 100% van de tijd wat te denken, wat te voelen of te ervaren. We zijn eigenlijk overgeleverd aan de bij wijle zelfs fratsen van bepaalde delen van het onbewuste.
En toch,
datzelfde onbewuste heeft tot taak het persoonlijke zelf te beschermen en de stabiliteit van de veruiterlijkte werkelijkheid in stand en stabiel te houden.
Maar dat ‘in stand houden’ kan ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld, het in stand houden van een gedrag dat vroeger mogelijk een positief doel had maar nu eigenlijk niet meer van toepassing en eerder hinderlijk is. Dat kan dan op vraag van het bewuste zelf en in samenwerking met het innerlijke zelf makkelijk aangepast of vervangen worden door een gezonder of gewenst gedrag.

Die onbewuste geest is trouwens ook een poort naar nog diepere lagen en verbindingen van ons zijn. In die zin is het onbegrensd en kunnen werkelijk ongelooflijke resultaten behaald worden.

Wat is mijn taak?

Ik breng je diepere bronnen en je eigen mogelijkheden in herinnering.
Binnen de door mij gefaciliteerde trance maak je verbinding met méér van jezelf en ervaar je dat grotere zelf ook echt.
Het resultaat is altijd, soms meteen, soms op termijn, meer vertrouwen en een onbevreesde heldere kijk en werkelijk begrip van datgene wat je drijft.
Je kan er dan voor kiezen om je creatieve intuïtieve of innerlijke zelf meer ruimte te geven in een evenwichtiger co-productie van de door jou gewenste werkelijkheid.

Ik ben ervan overtuigd dat jij weet of dit de juiste boodschap is en het juiste moment om te veranderen.
Stelt zich enkel nog de vraag: “Ben ik de juiste persoon?”

Voelen is weten!
Christian

Wat is Hypnose?

Over wat het nu precies is, worden eindeloze debatten gevoerd maar over de praktische toepassingen* zijn er dan weer wel eensluidende stemmen te horen.

Voor mij is het echter vooral een manier om het hogere potentieel aan te spreken.

Als ’hypnotiseur’ kan en wil ik best helpen bij de vele ’problemen’ die het leven met zich meebrengt maar ik zorg er consequent voor dat je in je eigen kracht gezet wordt zodat bij de eerstvolgende nieuwe en uitdagende situatie, noem het een probleem als je dat wilt, de reflex erin bestaat om eerst naar binnen te keren om van daaruit en met de overvloedig aanwezig eigen middelen een antwoord te formuleren of vorm te geven aan een ’oplossing’.

Maar ik sprak over het hoger potentieel en dat brengt ons naar het ’onwetenschappelijke’ hogere zelf of het hoger bewustzijn.
De menselijke persoonlijkheid is een geprogrammeerde entiteit en datgene wat jij jezelf noemt is dus eigenlijk datgene wat jou aangeleerd werd vanaf het moment dat bewustzijn zich lokaliseerde in dat piepkleine lichaampje.
Met andere woorden, wat je gelooft, je opinies, je zelfbeeld, werkelijk alles is opgelegd, generatie na generatie. En ook nu blijft deze informatiestroom je aangeleerde identiteit en denken bevestigen.

Binnen de hypnose gemeenschap kennen we het begrip onderbewuste of onbewuste en dat slaat dus op de programmatie en de automatisatie van het tijdelijke persoonlijke zelf.
Het is op dat niveau dat de meeste hypnose technieken ingrijpen met, vaker dan niet, de verwachte resultaten tot gevolg. Maar het blijft behelpen en het is nooit een totaal antwoord.

Wat ik voorstel is om uit te stijgen boven dat persoonlijke zelf en contact te maken met het hogere bewustzijn of het hogere zelf.
Dat brengt met zich mee dat het kleine persoonlijke zelf zich opent waardoor het zichzelf in vraag gaat stellen en in datzelfde proces zich gaat verbinden en vertrouwen stelt in het hogere zelf.
Dat hogere zelf is natuurlijk niks anders dan het werkelijke zelf dat het dichtst staat bij de bron of heel gewoon het Zijn. En het is ook heel gewoon alhoewel de ervaring voor het kleine zelf wel degelijk overweldigend maar ook extatisch kan aanvoelen.
In een hypnose sessie kan het zomaar gebeuren en in dat moment van zeg maar desidentificatie met het kleine zelf en het terug herinneren van het werkelijke zelf vallen alle angsten even weg en wordt het pad geruimd.
Het kleine zelf kan dan met het nieuwe inzicht, de eigen angsten omhelzen en integreren op zo’n manier dat het probleem een opportuniteit wordt.

Een online afspraak kan je hier maken.

Beschrijf alvast, kort, voor zover dat kan en voor zover je dat wilt, wat je graag wilt veranderen in je leven zoals je het nu ziet maar lees bovenstaande enkele keren door en neem de tijd om bij jezelf goed in te schatten of de reden die jij de reden noemt de werkelijke is.
Lukt dat niet meteen? Geen erg, we gebruiken de eerste sessie om daar dieper op in te gaan.

 • Enkele traditionele toepassingen waarbij hypnose een verschil kan maken.
  Angsten en fobieën zoals vliegangst, angst voor dieren en insecten, angst om in het openbaar te spreken, faalangst of examenvrees, claustrofobie, …
  Verslavingen aan roken, drugs, seks, alcohol, gaming, eten, …
  Oplossen van blokkades, negatieve overtuigingen, onzekerheid, verlegenheid, …
  Overgewicht
  Chronische pijn
  Allergieën
  Eczeem of psoriasis
  Oorsuizen of tinnitus
  Burn-out
  Relatieproblemen, liefdesverdriet, rouwverwerking
  Pijnvrij bevallen
  Onrust, piekeren, compulsief denken of gedrag

Ontdek je hoogste zelf
en merk hoe je helemaal aanwezig
tijdloos en open ruimte bent
en merk hoe elke sensatie
elk gevoel, elke ervaring,
niks anders is dan activiteit
Het is niet wie of wat je bent.
Ontdek je hoogste zelf
en je brengt licht in deze ’aparte’ reis.

Stop even met bedenken, nadenken, overdenken.
En in die pure sensatie van dat ondeelbare moment
mag je weer gewoon Zijn.

Christian Titeca
Reality Engineer / Consciousness facilitator

De werkelijke reden

Voor mezelf kwam ik al een hele tijd geleden tot het inzicht dat er in essentie maar één werkelijke reden is voor de veelheid van problemen die we allemaal in ons dagelijkse leven ervaren.
Die problemen waar we allemaal mee te maken krijgen, worden gecategoriseerd en dan apart en vooral los van elkaar ‘behandeld’. De specialisaties zijn inmiddels niet meer te overzien.
Zo zie je hetzelfde gebeuren in de hypnosetherapie dat zich verdeelt en onderverdeelt in heel specifieke therapievormen en wijzen van aanpak.

Dit leidt weliswaar tot resultaten maar werkt niet bevrijdend ook al omdat het volgende probleem zomaar om de hoek komt kijken, er komt gewoon geen einde aan. De tendens om iemand afhankelijk te maken zie je dan ook hier opduiken. Eén sessie is vaak niet genoeg en één probleem opgelost, komt de hulp-vragende al snel terug met een nieuwe klacht.

Nu moet je weten dat ook het lichaam een afspiegeling is van je denken en dus zou je voor elk symptoom wel een oorzaak kunnen opsporen in het denkende aspect van iedere persoon. Regressie is bijvoorbeeld een techniek, bij uitstek geschikt, om te graven in het verleden en verbanden te leggen naar het heden. Correctie op dat niveau is waardevol en/maar tijdelijk.

Er is echter een betere manier als je beseft dat het werkelijke probleem zich afspeelt op het niveau van de geest. Dat probleem is angst en ontstaat door versplintering of in esoterische bewoordingen de keuze van afscheiding van het geheel.
Het persoonlijke zelf of ego is hier het rechtstreekse gevolg van en de wereld die het ziet is slechts een eigen gedachten- constructie nergens op gebaseerd en vooral angstaanjagend. Voor het persoonlijke zelf is het einde trouwens zekerheid (dubbele betekenis) en toch doet het er alles aan om dit te negeren.

Mijn intentie in iedere hypnose sessie is helen in de werkelijke zin van het woord, dus heel maken. In de mate dat jij daar klaar voor bent is dit een heel worden op het niveau van het denken waarbij je afgescheiden delen harmonieuzer met elkaar samenwerken of ook de diepere ervaring meemaakt van wie jij in werkelijkheid bent, los van denken en diep verbonden met je bron.

Het resultaat is altijd een bewuster worden waardoor je met meer aandacht leeft (mindful). Dit gebeurt allemaal op een zachte manier en het is jouw keuze om dit ten volle te ervaren of niet.
Het door jouw verwoorde probleem lost vanzelf op tijdens dit proces en waar nodig wordt extra aandacht geschonken aan het verplaatsen van je focus naar een gezond en helder beeld van je zelf. Er is dus slechts één probleem en dat is angst en of je dat nu een fobie noemt of een trauma, of die angst drukt zich uit onder de vorm van een verslaving of fysiek als overgewicht of het hebben van een allergie, de aanpak blijft dezelfde met name je ondersteunen in het proces van herinneren wie je bent waardoor je vanzelf vanuit je eigen kracht gaat leven.

Normaal gezien werk ik van één tot drie sessies met dezelfde persoon. In sommige gevallen zoals bij hypnose voor bevallen tot vijf sessies.
Maar meestal slechts één werksessie gevolgd door een follow-up. Het werk in die sessie is van die aard dat het een leven lang blijft doorwerken en geen herhaling behoeft. Het is mijn wens dat we samen mogen ontwaken in een wereld van licht en liefde.

Neem nu contact met me op of maak meteen een afspraak voor een eerste kennismaking.

Christian
Spiritual Hypnotist
Unconscious Coach